Warunki korzystania

Witamy na naszej stronie internetowej. Jeśli nadal przeglądać i korzystać z tej strony, zgadzasz się przestrzegać związanie się następujące zasady i warunki użytkowania, które wraz z naszą polityką prywatności regulują stosunki Cycology odzieżowa ze sobą w stosunku do tej strony. Jeśli nie zgadzasz się z jakąkolwiek częścią tych warunków, prosimy nie korzystać z naszej strony.

Korzystanie z tej witryny internetowej podlega następującym warunkom użytkowania:

    
Zawartość stron tej stronie jest do ogólnej informacji i wyłącznie do użytku. To mogą ulec zmianie bez powiadomienia.
    
Ani my, ani osoby trzecie udziela też żadnych gwarancji lub gwarancji co do dokładności, terminowości, wydajności, kompletności lub przydatności informacji i materiałów znalezionych lub oferowanych na tej stronie do określonego celu. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że takie informacje i materiały mogą zawierać nieścisłości lub błędy i wyraźnie wyłączają odpowiedzialności za ewentualne nieścisłości lub błędy w najszerszym zakresie dozwolonym przez prawo.
    
Korzystanie z wszelkich informacji lub materiałów na tej stronie jest całkowicie na własne ryzyko, za które nie ponosi odpowiedzialności. Powinno być na własną odpowiedzialność, aby zapewnić, że wszelkie produkty, usługi lub informacji dostępnych za pośrednictwem tej strony specyficznych wymagań.
    
Ta strona zawiera materiał, który jest własnością lub licencjonowane do nas. Materiał ten obejmuje, ale nie ogranicza się do projektowania, układ, wygląd, wygląd i grafiki. Kopiowanie jest zabronione innych niż zgodnie z praw autorskich, które stanowi część tych warunków.
    
Wszystkie znaki towarowe odtworzone na tej stronie, które nie są własnością lub licencjonowane do operatora, są potwierdzone na stronie internetowej.
    
Nieuprawnione korzystanie z tej strony może stanowić podstawę do roszczenia o odszkodowanie i / lub być przestępstwo.
    
Od czasu do czasu, ta strona może zawierać linki do innych stron. Te linki są dla wygody do dostarczenia dalszych informacji. Oni nie oznacza, że ​​popieramy stronie internetowej (s). Mamy nie ponosi odpowiedzialności za treść połączonej stronie (ach).